Vanish Oxi Action Odstraňovač skvrn 500ml

Novinka
Neohodnoceno
100 Kč
Skladem (> 5 ks)

Vanish Oxi Action Odstraňovač skvrn 500ml

Odstraňuje skvrny při 1. vyprání, Funguje i při teplotě 30°C

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis produktu

Vlastnosti

Odstraňuje skvrny při 1. vyprání, Funguje i při teplotě 30°C

Marketing produktu

Šetrný k oblečení*, přísný na skvrny.

Vhodný pro každodenní tkaniny*, barevné i bílé.

*Každodenní tkaniny jako bavlna.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém

 

Bezpečnostní pokyny

Žíravý
Nebezpečí

VANISH OXI ACTION TEKUTÝ ODSTRAŇOVAČ SKVRN. NEBEZPEČÍ. Obsahuje: peroxid vodíku; alkoholy, C12-18, ethoxylované; alkoholy, C12-16, ethoxylované; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě kontaktu s pokožkou může dojít k jejímu zbělení. Nejedná se o nic trvalého, zbělení je dočasné a s vratným účinkem. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nepoužívejte společně s jinými výrobky.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: